POWRÓT

POWSTAŁA NOWA ULICA W LIPKOWIE - ul. Karabeli

Od dzisiaj Karabela nie będzie nam się kojarzyła jedynie z szablą obusieczną. Może się tak stać za sprawą uchwały Rady Gminy Stare Babice, która dnia 27 października 2005r. nadała ulicy położonej we wsi Lipków nazwę: "Karabeli". Jest to nowoprojektowana ulica. Stanowi drogę oznaczoną geodezyjnie nr działki 345. Biegnie przy granicach administracyjnych Lipkowa w okolicy lasku na "Białej Górze".
Z propozycją nazwy wyszli okoliczni mieszkańcy i Rada Gminy przychyliła się do tego wniosku.

O naszych drogach możesz wypowiedzieć się też na FORUM DYSKUSYJNYM.

www.lipkow.net