<<< BABICKI PORTALIK INTERNETOWY, CZYLI KTO Z KIM, KIEDY, GDZIE I DLACZEGO >>>


Herb miejscowości Stare Babice

STOP DLA JANOSIKOWEGO

Herb miejscowości Stare Babice


FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI


KONFERENCJA W STAROSTWIE - PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


<<< JEŚLI REKLAMA, TO TYLKO W BABICKIM PORTALIKU INTERNETOWYM I W GOŃCU BABICKIM >>>

STOP JANOSIKOWE

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Zarząd PWZ zachęcają do przyłączenia się do kampanii "STOP JANOSIKOWE".
Akcja zapoczątkowana przez
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22 działa już kilka tygodni i w tym czasie zebrano około 80 tysięcy podpisów.
Czasu jednak jest coraz mniej, a komitetowi brakuje wciąż kilkudziesięciu tysięcy głosów. Nie możemy pozwolić na to,
żeby społeczna praca setek ludzi z terenu całej Polski poszła na marne. 9 sierpnia 2011 roku upływa bowiem termin zbierania podpisów
i złożenia projektu ustawy do Sejmu.

W związku z powyższym do akcji włączyły się również m. in. duże samorządy lokalne, które wskutek „podatku janosikowego” tracą najwięcej.
Nasz P
owiat Warszawski Zachodni jest jednym z nich. Od kilku lat musi wpłacać horrendalnie dużych kwot do budżetu państwa
na rzecz biedniejszych powiatów. W tym roku „janosikowa opłata” wyniosła ponad 18 mln zł. Podatek ten płacą również gminy naszego powiatu:
Ożarów Mazowiecki - 3,7 mln zł, Łomianki - 3,7 mln zł, Izabelin - 1,8 mln zł, Błonie - 1,5 mln zł, Stare Babice - 1,5 mln zł.
Podatek uiszcza nawet najmniejsza gmina naszego powiatu - Kampinos - 300 tys. zł.

Trzeba wiedzieć, że stolica płaci aż miliard złotych "janosikowego" rocznie! Powiaty okołowarszawskie i województwo mazowieckie
są szczególnie dotknięte tą niesprawiedliwością. Nasze województwo w skali kraju płaci ponad 50% "janosikowego". Pikanterii całej sprawie dodaje fakt,
że "janosikowe" nalicza się, uwzględniając dochody samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, na poziomie sprzed dwóch lat
- a zatem z czasów prosperity, tymczasem dziś wszyscy działamy w czasie kryzysu i wpływy do budżetów samorządów znacząco spadły.
Obecnie obowiązujące prawo nie zwalnia jednak nikogo z płacenia tego podatku.

Aby wesprzeć społeczną inicjatywę i nadać jej rozgłosu na terenie Mazowsza i Naszego Powiatu w dniu 20 lipca 2011 roku
w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim zwołano konferencję, na którą zaproszono przedstawicieli Marszałka i Radnych Sejmiku Mazowieckiego,
wszystkich Starostów z powiatów zlokalizowanych wokół Warszawy, Burmistrzów i Wójtów z terenu PWZ oraz warszawskie i lokalne media,
wśród których nie zabrakło również przedstawiciela Babickiego Portalika Internetowego (Gońca Babickiego).

Podczas konferencji o szczegółach tej akcji poinformował Rafał Szczepański. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej omówił główne założenia projektu
tj. zmianę zasad rozdzielania środków z "janosikowego" na podobieństwo funduszy europejskich, gdzie środki finansowe przydzielane są na konkretne projekty,
zmniejszenie "janosikowego" o 20% (racjonalizacja zasad przydzielania dotacji spowoduje oszczędności, co pozwoli pozostawić
tą część środków dotychczasowym płatnikom "janosikowego"), urealnienie na potrzeby wyliczania "janosikowego" rzeczywistej liczby mieszkańców Warszawy
i dużych miast na prawach powiatu, powyżej 350 tys. mieszkańców, co spowoduje dalsze zmniejszenie płaconego podatku.

Starosta Legionowski Jan Grabiec w swojej prezentacji przedstawił mechanizm równoważenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Prezentowane slajdy z kolorowymi wykresami i słupkami dogłębnie przedstawiły omawiane mechanizmy, a przytoczony przykład powiatu legionowskiego
sam mówi za siebie. Powiat Legionowski pod względem dochodu na jednego mieszkańca plasuje się na 6 miejscu na Mazowszu.
Wydawać by się mogło, że podobnie powinno być po stronie wydatków. Jednak nie, „podatek janosikowy” sprawia, że na jednego mieszkańca wydaje się
znacznie mniej, a w rankingu powiat ten jest klasyfikowany dopiero na 34 miejscu. Podobnie jest też w PWZ, okazuje się,
że płacimy więcej niż niejedno duże miasto wojewódzkie.

Każdy z nas może dopomóc. "Stop Janosikowe" jest to wspólna, ponadpartyjna, obywatelska inicjatywa i zachęcamy Państwa serdecznie do jej poparcia.
Jak to zrobić? Działanie jest bardzo proste można samemu zebrać wiele podpisów. Wystarczy wejść na stronę internetową
www.stopjanosikowe.pl,
stronę Starostwa, Urzędu Gminy lub Babickiego Portalika Internetowego, pobrać i wydrukować formularz potrzebny do zbierania podpisów,
a następnie wypełniony druk (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis) złożyć do sekretariatu Starostwa Powiatowego
lub sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice. Dzięki zmianie ustawy zarówno nasz powiat jak i nasza gmina będą dysponowały większymi środkami,
które zostaną przeznaczone na inwestycje np. remonty dróg, budowę chodników, oświetlenie terenów, remonty placówek edukacyjnych itd.
Czasu jest coraz mniej - podpisane formularze należy złożyć w wymienionych powyżej placówkach do 8 sierpnia 2011 roku.
Przypominamy - na dzień dzisiejszy brakuje 20 tysięcy podpisów. Powinniśmy przyłączyć się do tej akcji. Każdy z nas może dziś uczynić coś dobrego
dla swojej gminy i powiatu. Pomoc biedniejszym rejonom Polski w myśl solidarności społecznej jest powinnością,
która powinna być oparta na racjonalnych przesłankach. Pomoc nie może pozbawiać naszych samorządów niezbędnych środków do działania
i koniecznych inwestycji, na których realizację czekają tysiące osób. Mamy nadzieję na pozytywny finał działań rozpoczętych przez naszych samorządowców.

FORMULARZ DO POBRANIA ZE STRONY PWZ ... TUTAJ


Jan Żychliński - Starosta PWZ był inicjatorem tego spotkania


Jan Grabiec - Starosta Legionowski w prezentacji wykazywał jak wielkim obciążeniem dla powiatów i gmin jest podatek janosikowy


pola czerwone - tyle oddajemy janosikowego. Im większy dochód na jednego mieszkańca, tym większa kwota podatku


Rafał Szczepański - Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Obejrzyj więcej:

http://ozarow-mazowiecki.pl/video/kurier_20-07-11.flv

http://ozarow-mazowiecki.pl/video/kurier_20-07-11.avi
 

na podstawie informacji z PWZ autorstwa Marcina Łady
 i własnego udziału w konferencji:
Michał Starnowskiznasz ciekawy temat, zobaczyłeś coś, usłyszałeś:

napisz: babice@babice.waw.pl na gadu-gadu:  zadzwoń: 796-920-796


© 2005-2011 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color


GALERIA - ZDJĘCIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

PLAN MIEJSCOWOŚCI