FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


HISTORIA SZKOŁY W KOCZARGACH

treść i niektóre zdjęcia pobrano ze strony Gimnazjum - http://www.gimnazjum-koczargi.pl

Dyrektor Piotr SzczepkowskiPo odzyskaniu niepodległości 1918 roku w początkach II Rzeczpospolitej Polskiej utworzono w Zielonkach gm. Ożarów 3 klasową szkołę powszechną. Początkowo mieściła się ona w prywatnym domu Kajaków pośrodku wsi Zielonki, naprzeciw obecnego sklepu. Uczyło w szkole małżeństwo nauczycielskie. Około 1920 roku nowy właściciel folwarku w Zielonkach Pan Antoni Basiński przekazał budynek czworaków dworskich na szkołę. Budynek ten stoi do dziś, jest naprzeciwko pałacu w Zielonkach po północnej stronie trasy, koło boiska sportowego. Nauczycielką i kierowniczką szkoły była pani Szejterowa. Mieszkała z rodziną w budynku szkoły. W jednej izbie szkolnej uczyły się na zmianę trzy klasy. Później wyremontowano jeszcze jedno pomieszczenie na klasę. Szkołą opiekowała się dziedziczka folwarku w Zielonkach Pani Józefa Basińska. Dla początkujących uczniów fundowała upominki - tabliczki, rysiki. Jednym z pierwszych uczniów szkoły w Zielonkach był Stanisław Sądej z Zielonek, obecnie mieszkaniec Babic Nowych. Podczas II wojny światowej nauczano w szkole w ograniczonym wymiarze. W 1939 roku zajęcia lekcyjne rozpoczęto z opóźnieniem spowodowanym przez działania wojenne; rok szkolny zaczął się w październiku. Zajęć nie było również we wrześniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Po II wojnie światowej kontynuowano nauczanie szkolne. Od 1947 roku tak jak i w innych szkołach zmieniały się programy i podręczniki dostosowane do nowego ustroju komunistycznego. Z tamtych pierwszych powojennych lat pozostają w pamięci była nauczycielka i kierowniczka szkoły Pani Wertyńska. Kierownikiem szkoły od 1957 roku był Stanisław Nawrocki.

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

Szkoła Podstawowa w Koczargach
szkoła podstawowa
Rozbudowa
rozbudowa

Szkoła w Zielonkach miała bardzo złe warunki lokalowe, dlatego zbudowano nową szkołę w Koczargach, którą oddano do użytku w 1964 roku. Mile wspominają byli uczniowie (Pani Krystyna Trojak z Zielonek) byłą nauczycielkę Panią Nowakowską, która prowadziła obóz wędrowny na trasie z Płocka do Warszawy. Dalsze i bardziej szczegółowe wiadomości zawarł Pan Stanisław Nawrocki w kronice szkoły.

Rok 1991 to okres wielkich przemian ustrojowych połączony z głębokim deficytem finansów w oświacie. Rozwój Szkoły spoczął na barkach rodziców. To przy ich udziale powstała m.in. mała salka gimnastyczna, zakupione zostały pierwsze komputery, urządzony został ogródek szkolny. W roku 1994 Organem Prowadzącym Szkołę stała się Gmina. Rozpoczął się okres wielkich zmian. Przy bardzo dużych staraniach ówczesnego Wójta Pana Stanisława Zająca oddano do użytku skrzydło szkoły z sanitariatami, piękną biblioteką z czytelnią, pracownią fizyko-chemiczną i biologiczną. Ocieplono i poprawiono elewację całego obiektu. W roku 1997 staraniem obecnego Wójta Pana Krzysztofa Turka powstaje boisko szkolne, które dzięki samodzielności finansowej wyposażone zostało w tablice do koszykówki i linie boisk. Już w rok później Władze Samorządowe fundują nowoczesną halę gimnastyczną wyposażoną w elektronikę sportową, nowoczesną kotłownię gazową.


Szkoła Podstawowa w Koczargach - 1964 rok


Gimnazjum Gminne w Koczargach - 2007 rok

ADMIN