<<< BABICKI PORTALIK INTERNETOWY, CZYLI KTO Z KIM, KIEDY, GDZIE I DLACZEGO >>>


Herb miejscowości Stare Babice

Z MYŚLĄ O ZAGROŻENIU

Herb miejscowości Stare Babice


FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI


OBRADOWAŁ GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


<<< JEŚLI REKLAMA, TO TYLKO W BABICKIM PORTALIKU INTERNETOWYM >>>

W środę 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach spotkali się członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematem spotkania było m. in. bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Stare Babice na okoliczność wystąpienia nagłej fali ocieplenia i związanym
z tym lawinowym zjawiskiem topnienia śniegu. Tym ewentualnym zjawiskiem zamartwiamy się chyba wszyscy, Co będzie, czy nasze domy, piwnice,
podwórka będą pływać ?? Kto jest w stanie wtedy nam pomóc ??

Na te wszystkie odpowiedzi starali odpowiadać w obecności Wójta Gminy Krzysztofa Turka członkowie zespołu.

Ważną rzeczą, o której musimy pamiętać są drogi. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Marcin Klimek poinformował, że studzienki burzowe
(tam, gdzie taka instalacja istnieje) po jesiennych spadach liści zostały jeszcze przed zimą oczyszczone. Niezmiernie ważne jest też udrażnianie studzienek
zasłoniętych śniegiem (nawet wczoraj w tej akcji na ul. Piłsudskiego w Starych Babicach widziałem pracowników Eko-Babice).
Apelujemy, aby nie być obojętnymi, taką studzienkę przy własnej posesji w czynie społecznym możemy oczyścić również sami.
Korytka spływowe wzdłuż ulic (tam gdzie istnieją) również powinny być odsłonięte i drożne, ponieważ właśnie takimi wykostkowanymi kanałkami woda
z ulic będzie spływać do rowów melioracyjnych, a następnie do Kanału Zaborowskiego, który odbiera około 90 % wody opadowej z terenu naszej gminy.

Jeżeli chodzi o rowy melioracyjne, to uspakajamy, że na obecną chwilę zdecydowana ich większość jest drożna. Pani Zdzisława Baltyn z Gminnej Spółki Wodnej
poinformowała, że obecnie może jedynie obawiać się o dwa rowy melioracyjne na terenie gminy, ale nie powinny one wpłynąć na całokształt zbierania
i odprowadzania wody. Nadmienić jednak należy, że swobodne spływanie wody z terenu naszej gminy jest uwarunkowane drożnością wymienionego wcześniej
Kanału Zaborowskiego oraz Kanału Łasica i rzeki Bzury (płynących już poza naszymi granicami). Zwracały również uwagę na przepusty (przejścia)
rowów melioracyjnych. Nazbieranie się kilku patyków, gałęzi, torebek foliowych może spowodować zatrzymanie się wody, jej spiętrzenie i zalewanie posesji.
Apelujemy o monitoring przepustów, usuwanie zauważonych przeszkód (tam gdzie to jest możliwe) lub zgłaszanie takich rzeczy do Urzędu Gminy:
Referat Gospodarki Komunalnej - 0-22-722-95-35 lub Referat Ochrony Środowiska - 0-22-722-90-06.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Piotr Czajkowski poinformował, że istnieje możliwość wywozu śniegu z prywatnych posesji (oczywiście na koszt właściciela,
który zapewni załadunek i transport śniegu). Gmina może udostępnić gminny teren w Klaudynie, gdzie śnieg zostanie zrzucony.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z U.G. - telefony powyżej.

Przypominamy, że śnieg może być zrzucany nie bliżej, niż 50 metrów od cieków wodnych (kanałów, rzek, stawów).
O strażackim przygotowaniu, możliwościach technicznych i pompach szlamowych, które mogą wypompowywać wodę z zalanych piwnic mówiłem ja,
Michał Starnowski - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Praca strażaków jest uwarunkowana możliwościami przerobowymi.
Pięć pomp (3 szlamowe i 2 pływające) nie wypompują w jeden dzień wody ze wszystkich zalanych piwnic.
Strażacy, to też ludzie, którzy muszą czasami zjeść, wypocząć itd. Zgłoszenia będą realizowane po kolei.
W przypadku terenów, gdzie nie będzie możliwości wypompowania wody (brak rowów melioracyjnych, studzienek burzowych lub kanalizacyjnych)
sprawy będą rozpatrywane indywidualnie i uzgadniane na szczeblu gminnym (dot. w szczególności części Kwirynowa i Klaudyna).

Reasumując: monitorujmy sytuację wszyscy na bieżąco. Zauważone nieprawidłowości zgłaszajmy do Urzędu Gminy lub do Straży Gminnej.
W sytuacjach alarmowych wykonajmy telefon 112, 998 lub 997.

Bądźmy też optymistami. Wielodniowe prognozy pogody nie zapowiadają gwałtownych ociepleń, dzięki temu możemy liczyć na spokojnie rozpuszczanie się śniegu.

tekst i zdjęcia: Michał Starnowskiznasz ciekawy temat, zobaczyłeś coś, usłyszałeś:

napisz: babice@babice.waw.pl na gadu-gadu:  zadzwoń: 0-796-920-796


© 2005-2010 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color


GALERIA - ZDJĘCIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

PLAN MIEJSCOWOŚCI