FORUM DYSKUSYJNE

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA HUMORU


INNE BABICE

AKTUALNOŚCI

OLD BABICE


PROBOSZCZ PARAFII BABICE

Ks. Kanonik dr Grzegorz Kozicki urodził się 28 września 1958 roku we Wrocławiu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące o profilu
humanistyczno – sportowym, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uprawiał wyczynowo sport. Grał w piłkę ręczną. Był zawodnikiem klubu sportowego Śląsk Wrocław - wielokrotnego mistrza
Polski. Po ukończeniu studiów prawniczych i odbyciu aplikacji sędziowskiej, rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym  w Warszawie.

W dniu 24 maja 1990 roku  otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski
i został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w naszej Archidiecezji (parafia św. Jakuba Apostoła
w Zdunach – 2 lata,  parafia św. Rafała i Alberta w Warszawie – 1 rok), będąc jednocześnie pracownikiem
Sądu Metropolitalnego Warszawskiego.

         W 1993 roku Prymas Polski, mianował Go notariuszem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, powierzając Mu obowiązki
dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Personalnych w Archidiecezji Warszawskiej.

Od 1995 roku pracował duszpastersko w kościele akademickim św. Anny w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.

Zainteresowania historyczno – prawne, a w szczególności problematyka stosunków prawnych Państwo – Kościół,
uwieńczone zostały w 2004 roku obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W dniu 10 sierpnia 2007 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski mianował
Ks. Kanonika dr Grzegorza Kozickiego proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Babicach, z zachowaniem dotychczasowych
obowiązków w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.


Ks. Kanonik dr Grzegorz Kozicki


Ks. Kanonik dr Grzegorz Kozicki


Ks. Kanonik dr Grzegorz Kozicki

Przyjęcie ks. Grzegorza Kozickiego w Parafii Babice miało miejsce 2 września 2007 roku o godz. 11.30

Za przesłane materiały dziękujemy Kurii Metropolitarnej Warszawskiej - http://www.archidiecezja.warszawa.pl

ADMIN