AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


Herb miejscowości Stare Babice

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

Herb miejscowości Stare Babice22 listopada 2012 roku w Budynku Komunalnym Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 odbyła się debata społeczna
poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
I tak oto z lekkim opóźnieniem, tuż po godz. 15.30 Komendant Powiatowy Policji - nadkom. Hubert Kowalczewski
powitał Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Artura Jopka,
Starostę PWZ Jana Żychlińskiego, wszystkich Burmistrzów, Wójtów z terenu PWZ, przedstawicieli służb, straży i inspekcji
oraz licznie przybyłych mieszkańców, z czego największą liczbę stanowili mieszkańcy gminy Stare Babice i Łomianek.

Po powitaniu głos zabrał Wojewoda Mazowiecki, który poinformował, iż jest to już 24 debata na Mazowszu,
że podobne spotkania mają odbyć się w każdym powiecie naszego województwa. Celem debaty jest odpowiedź na pytania:
czy czujemy się bezpieczni, czego się obawiamy i czego oczekujemy - zapowiedział  Wojewoda - i dodał,
że rozmowa ma posłużyć poprawie obecnego stanu, zaś zebrane na dzisiejszym spotkaniu społeczne oczekiwania zostaną wdrożone,
a następnie ocenione i podsumowane na podobnej debacie, która odbędzie się w przyszłym roku.
Na zapytanie Wojewody - Czy każdy z Państwa zna swojego dzielnicowego? - tylko nieliczni podnieśli rękę do góry.
Rozdano również anonimowe ankiety dotyczące bezpieczeństwa, które po wypełnieniu można było wrzucić do wystawionych urn.

Po tym jak Komendant Powiatowy Policji przedstawił zebranym charakterystykę powiatu, statystyki policyjne i mapę zagrożeń,
nadszedł czas pytań. Pierwszym zagadnieniem, który wypłynął z sali był temat częstej niedostępności i niemożliwości dodzwonienia się
na europejski numer alarmowy 112. Jeden z mieszkańców Koczarg Starych zarzucił, że w chwilach zagrożenia z telefonii komórkowej
nie można dodzwonić się do Dyżurnego Policji w Starych Babicach. Fakt ten potwierdził nadkom. Hubert Kowalczewski,
tłumacząc obecny stan niedostatecznymi rozwiązaniami technicznymi. Nadmienił, że Komendant Stołeczny Policji
polecił już podjąć odpowiednie działania informatyczne, w celu poprawy obecnego stanu.
Również Wojewoda uzupełnił tą wypowiedź informując, że trwają ostatnie prace i szkolenia ludzi, w celu uruchomienia
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR w Warszawie przy ul. Młynarskiej),
gdzie będą wpływać wszystkie rozmowy początkowo z numerów 112, a docelowo również z pozostałych numerów alarmowych
(999, 998, 997). WCPR zacznie działać pełną parą najpóźniej do końca 2013 roku i będzie obsługiwać teren Warszawy
i dziewięciu okalających Warszawę powiatów, w tym również Powiat Warszawki Zachodni.


Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski


Z-ca Komendanta Stołecznego Policji - nadkom. Artur Jopek

Wiele spraw dotyczyło bezpieczeństwa na drogach. Nasi mieszkańcy opisywali infrastrukturalne problemy z zakresu dróg,
ich stanu oraz organizacji ruchu drogowego. Babiccy Radni oraz mieszkańcy Naszej gminy poruszali sprawy
m. in. bezpieczeństwa drogowego na ul. Sienkiewicza przy babickim Marcpolu (Radna Katarzyna Gąsowska),
potrzeby wybudowania sygnalizacji świetlnej w Zielonkach na skrzyżowaniach ul. Warszawskiej z Południową i Białej Góry
(Radny Stanisław Lesisz) oraz poprawy nawierzchni na ul. Mościckiego w Lipkowie (Stowarzyszenie Szczerbiec - Marek Pilaszek).
Zły stan nawierzchni lipkowskiej ulicy potwierdził Starosta PWZ Jan Żychliński, jednak zdecydowanie stwierdził,
że Powiat w 2013 roku nie będzie przeprowadzał remontu tej ulicy. Niemożliwość wykonania prac modernizacyjnych
tłumaczył niedostatecznym budżetem, spowodowanym m. in. płaceniem przez Nasz Powiat dużych kwot tzw. janosikowego
oraz nieotrzymywaniem dotacji z tzw. schetynówek, pomimo dwukrotnego składania wniosków o dofinansowanie tej inwestycji.
W sprawie ewentualnego wykonania sygnalizacji świetlnej Wojewoda wytłumaczył, że drogi wojewódzkie są w gestii
Marszałka (Samorząd Województwa Mazowieckiego), więc zarządzanie ulicą Warszawską nie jest w jego kompetencjach.
Ponadto rozmówcy obiecali, że przyjrzą się możliwościom usprawnienia ruchu drogowego przy babickim Marcpolu.
Ks. Grzegorz Kozicki - Proboszcz Parafii Babice zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzania częstych spotkań z dziećmi i młodzieżą,
by już od młodych lat prewencyjnie Ich uświadamiać i uczyć prawidłowych, obywatelskich zachowań.

O swoich problemach - zbyt małej obsadzie osobowej i związanym z tym zachwianiem bezpieczeństwa
opowiadali mieszkańcy Łomianek. Oni również skarżyli się na niedostateczną liczbę policyjnych patroli i długi czas oczekiwania
na przeprowadzenie interwencji (brak wolnych patroli, brak wolnych radiowozów). Nie zabrakło także pytań związanych
z warszawskimi zamieszkami z 11 listopada br. i użycia przez Policję broni gładkolufowej.
Ponadto oprócz opisanych powyżej problemów, wśród wielu wypowiedzianych słów znalazły się również takie wypowiedzi,
które chwaliły dotychczasowe działania Komendanta Powiatowego Policji i podległych mu funkcjonariuszy.
Wiele też padło stwierdzeń, że w porównaniu z innymi ościennymi powiatami, my tu w Powiecie Warszawskim Zachodnim
czujemy się naprawdę bezpiecznie.


Radny i Sołtys Stanisław Lesisz historycznie wspomniał Komendanta Kapuścińskiego,
zadał pytania w sprawie sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej,
pochwalił również obecnego Komendanta nadkom. Huberta Kowalczewskiego


Marek Pilaszek ze Stowarzyszenia Szczerbiec poruszył sprawę ul. Mościckiego w Lipkowie
i zasadności użycia przez Policję  w dniu 11 listopada br. broni gładkolufowej.

Na zakończenie Wojewoda Mazowiecki. Pan Jacek Kozłowski zachęcał Burmistrzów i Wójtów do przeprowadzenia podobnych do tej,
gminnych debat dot. bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy mieliby możliwość osobistego poznania m. in. swojego dzielnicowego.

Debatę podsumowali i zakończyli:
Komendant Powiatowy Policji, Starosta Powiatu Warszawskiego i Z-ca Komendanta Stołecznego Policji.

firestarmediaHerb miejscowości Stare Babice

NASI DZIELNICOWI

Herb miejscowości Stare BabiceREJON SŁUŻBOWY NR 1

DZIELNICOWY:

asp. Marek KOPERSKI tel. 22-752-80-06; 600-997-653

Miejscowości:

Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Lubiczów, Babice Nowe, Stare Babice

REJON SŁUŻBOWY NR 2

DZIELNICOWY:

sierż. sztab. Monika SIONKOWSKA tel. 22-752-80-06; 600-997-654

Miejscowości:

Zielonki, Lipków, Kolonia Lipków, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kwirynów, Janów, Klaudyn

REJON SŁUŻBOWY NR 3

DZIELNICOWY:

mł. asp. Rafał BRALSKI tel. 22-752-80-06; 600-997-623

Miejscowości:

Wojcieszyn, Zalesie, Wierzbin, Topolin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Mariew, Stanisławów, Buda


AKTUALNOŚCI I LOKALNE NEWSY

BABICKIE FORUM DYSKUSYJNE

KONTAKT Z ADMINEM


I BABICE.WAW.PL


© 2005-2012 "firestarmedia"
stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color
podstrona zawiera baner (plakat) i informacje reklamowo-informacyjne

statystyka