POWRÓT

" CHODNIK W LIPKOWIE "

Miło nam poinformować, że w Lipkowie przy ulicy Jakubowicza na odcinku pomiędzy osiedlem "Kampinos", a figurką (skrzyżowaniem) rozpoczęto prace związane
z budową chodnika. Oby tylko zima nie przerwała prac drogowcom. Droga na tym odcinku należy do Powiatu warszawskiego zachodniego.

ADMIN